top of page
Forside.png

My upcoming novel

On this page I will update you regarding the process of publishing my illegal novel. Here you can also find background information about the laws of Norway, the limitations of artistic freedom and freedom of speech, and what I am doing to fight this issue.

Brown and Black Minimalist Furniture Trifolds Brochure.png
Brown and Black Minimalist Furniture Trifolds Brochure (1).png

Jeg redigerer nå min første roman, som er en filosofisk roman med samfunnet som antagonist.

I boken kommer jeg med eksempler på både makro og mikro nivå, altså jeg kritiserer offentlige instanser som er beskyttet av lovverket (avis mister subsidier ved å poste kritikk av barnevernet feks, og det er umulig pga vårt lovverk å saksøke Nav for personskade, det er kun mulig å saksøke for mindre tap, så staten beskytter seg på mange områder fra å bli kritisert) og også på mikro nivå, med spesifikke personer som har misbrukt sin maktposisjon, i tillegg til statistikk og forskning som viser at politi, legeyrket og politikk, er yrkesgruppene med flest voldtektsmenn. Boken danner dermed et helhetlig bilde, men samtlige eksempler både makro og mikro er ulovlige å skrive om.

Det er essensielt at denne romanen blir publisert totalt usensurert, hvis ikke er hele funksjonen av boken (samfunnskritikken) poengløs.

Noe av det jeg kritiserer er rettsvesenet i Norge. Det blir umoralsk å skulle følge et lovverk som jeg er imot, blir feil å følge selve regelverket som jeg forsøker å stille spørsmål ved.

I boken avslører jeg folk for å ha begått alvorlige kriminelle handlinger som jeg har vært vitne til, og legger ved bildebevis. Jeg bruker deres ekte navn. Det har null effekt å anmelde personene i boken. Blant annet dreier det seg om en som har begått tre drapsforsøk og som fortsatt ville vært i fengsel, hvis ikke en POLITIMANN vitnet for han som karaktervitne, fordi han synes han var en koselig fyr. For kriminelle dreier det seg om å bli likt av politiet. Dette er også grunnen til at politiet bruker tiden sin på å opprette saker mot folk som har kalt dem feite. Hvorvidt dette kun er min personlige mening eller ikke, har ingenting å si.

Dersom det blir umulig å publisere denne boken, betyr det faktisk at samfunnskritikk er ulovlig i Norge, og at man blir straffet for å tenke annerledes. Det finnes ikke noe farligere enn dette.

Likevel er jeg villig til å bli straffet. Jeg er villig til å bli bøtelagt, sone samfunnsstraff, og til og med villig til å sone livstid i fengsel, så lenge boken blir publisert og ikke trukket fra bokhandelen.

Lovverket i Norge imot ytringsfrihet i Norge så sterkt, at det ikke er nok å straffe kunstnerne, selve kunsten blir også trukket fra å vises for offentligheten. HVA FAEN ER DETTE?

Jeg pitchet poenget med romanen min til sjefsredaktøren i Strawberry Publishing, det tredje største forlaget i Norge, og hun sa at selv det største forlaget ville stå overfor så mange søksmål at de risikerte å gå konkurs, ved å publisere boken.

Ansvaret burde ligge 100% på forfatteren, for å sikre at ALLE BØKER KAN BLI PUBLISERT. Når det får konsekvenser for et forlag å publisere en bok som ikke følger lovverket, fører dette til at samfunnskritisk kunst ikke kommer på trykk i utgangspunktet.

 

Den største trusselen den vestlige verden står ovenfor, er mangel på ytringsfrihet, regler når det gjelder politisk korrekthet, og en dypere passivisering av folket, for hver dag som går.

Er det mulig å få gjennomført en lovendring angående at forlag blir straffet for å publisere en samfunnskritisk bok, slik at kun forfatteren blir straffet? Er det eventuelt mulig å få fritak fra en lov?

Jeg vil gjøre hva som helst for min sak. Jeg har prøvd å kontakte flere advokater, kulturdepartementet, politiske partier og politiske rådgivere, for å nevne noen, men ingen svarer. Selv ikke de som har jobbet med ytringsfrihet i Midtøsten bryr seg med å svare min epost angående ytringsfrihet i Norge. Som Siv Jensen så fint påpekte, er partiledere nødt for å kjempe for sakene til partiet, selv om de er sterkt uenige i dem, så det er ikke en overraskelse at alle politikere har solgt sjela si for lenge siden.

Men hvem kan jeg så kontakte, for å få publisert boken, og blottlegge velferdsstatens alvorlige skyggeside? Enn så lenge er Norge mørkelagt.

Sannheten vil sette deg fri

Hilsen Oda Punkt

bottom of page